Pochodząca z Ugandy siostra Rosemary Nyirumbe została pierwszą laureatką Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. Należącą do Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa zakonnicę doceniono za niestrudzone krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, nauczanie dialogu i wzajemnego poszanowania. Nagrodę – srebrny laur i 100 tys. dolarów - wręczył 17 października podczas uroczystej gali Jacek Krupa, marszałek Małopolski.

Poświęca swoje życie dla innych, walczy ze stereotypami kulturowymi i społecznymi, potrafi przełamywać bariery i daje świadectwo tego, że to drugi człowiek jest największą wartością - to cechy, którymi musi się charakteryzować laureat ustanowionej przez Sejmik Województwa Małopolskiego międzynarodowej Nagrody Veritatis Splendor. Nazwisko zwycięzcy, którego – wzorem Jana Pawła II - można określić mianem człowieka dialogu, poznamy 17 października, niemal 38 lat po wyborze Karola Wojtyły na papieża.

13 autorytetów z międzynarodowych środowisk intelektualnych, społecznych i kultury, w tym m.in.: ks. prof. Michał Heller – zdobywca nagrody Templetona zwanej teologicznym Noblem, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska-Okońska, włoski minister kultury Rocco Buttiglione i kardynał Stanisław Dziwisz zasiądzie w Kapitule Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor ustanowionej przez samorząd Małopolski. Pracom kapituły będzie przewodniczyć marszałek Małopolski Jacek Krupa. Pierwszego laureata nagrody poznamy jeszcze w tym roku.

Osoby otwarte na inne kultury, przezwyciężające stereotypy oraz działające na rzecz poznawania i współistnienia z drugim człowiekiem Województwo Małopolskie będzie honorować Nagrodą im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. Co dwa lata laureatem nagrody za zasługi na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym zostanie osoba, której całokształt dokonań i osiągnięcia mają szczególne znaczenie dla Małopolski. Wysokość nagrody to równowartość 100 tys. dolarów. Podczas XIII sesji sejmiku (23 maja), radni przyjęli uchwałę w sprawie jej ustanowienia.

23 maja 2016 r., podczas XXIII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego Radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. Ideą dla ustanowienia i przyznawania przez Samorząd Województwa Małopolskiego Nagrody za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym jest uznanie oraz zrozumienie przesłania Świętego Jana Pawła II dla konieczności i zasadności budowania społeczności opartych na dialogu międzykulturowym.

Logo Województwa Małopolskiego

Organizator

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.malopolska.pl  

 

 

Polityka prywatności

Logo Instytutu Jana Pawła 2

Realizator

INSTYTUT DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO
IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
tel:  +48 12/422 03 44
fax: +48 12/ 619 87 87
www.idmjp2.pl