Do 30 czerwca 2018 r. można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. 15 września 2017 roku Leszek Zegzda z zarządu województwa uroczyście ogłosił II edycję „Małopolskiego Nobla”. Na drugiego w historii laureata tego międzynarodowego wyróżnienia będzie czekał nie tylko srebrny laur, ale też spora nagroda finansowa – o równowartości 100 tys. dolarów.

Nagroda Veritatis Splendor jest wyrazem uznania dla postawy i dokonań oraz zasług  Ojca Świętego Jana Pawła II  w dziedzinie dialogu między kulturami i całego dorobku myślowego związanego z przyjęciem,  że postawy wzajemnego szacunku  są warunkiem wszelkiej owocnej współpracy między ludźmi.

Do grona kapituły Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor zaproszono wysokich rangą przedstawicieli Kościoła Katolickiego oraz znakomitości ze świata kultury, polityki i nauki.

Regulamin przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, zwanej Nagrodą Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym 

UCHWAŁA Nr XXVI/378/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/328/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia przez Województwo Małopolskie Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym

Logo Województwa Małopolskiego

Organizator

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.malopolska.pl  

 

 

Polityka prywatności

Logo Instytutu Jana Pawła 2

Realizator

INSTYTUT DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO
IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
tel:  +48 12/422 03 44
fax: +48 12/ 619 87 87
www.idmjp2.pl