Jan Paweł II

Jan Paweł II nazywany jest papieżem dialogu. Ojciec Święty  zainicjował proces szerokiego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, wiedząc że tylko ta droga  pomoże zwalczać uprzedzenia, stereotypy oraz postawy fundamentalistyczne wobec wyznawców innych religii, co stanowi przyczynę konfliktów i wojen. Nie może być pokoju między narodami bez pokoju między religiami.  Żaden inny papież ani żaden inny przywódca religijny nie zrobił tak wiele dla dialogu, jak Jan Paweł II.

16 października 1978 roku polski kardynał Karol Wojtyła wybrany został biskupem Rzymu i 264 następcą Świętego Piotra. Przyjął imię Jan Paweł II. Był pierwszym papieżem spoza Włoch od roku 1522. Uroczysta inauguracja pontyfikatu odbyła się 22 października 1978 roku na Placu Świętego Piotra. 12 listopada 1978 roku dokonano uroczystego ingresu do Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, czyli katedry Biskupa Rzymu.

Logo Województwa Małopolskiego

Organizator

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

www.malopolska.pl  

 

 

Polityka prywatności

Logo Instytutu Jana Pawła 2

Realizator

INSTYTUT DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO
IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
tel:  +48 12/422 03 44
fax: +48 12/ 619 87 87
www.idmjp2.pl